leoniv.diod.club

References:
  1. А. Михайлов, Л. Ридико. Система шумопонижения Dolby B-C. Радио, 1994, №11, с. 10-12; №12, с. 14-17.
Ридико Леонид Иванович www.leoniv.diod.club e-mail: wubblick@yahoo.com